• en
Segmenty
DOMOV  /  Segmenty
Prevádzkovatelia distribučnej sústavy
PREVÁDZKOVATELIA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, resp. siete zabezpečuje distribúciu energie vo forme zemného plynu alebo elektrickej energie koncovým zákazníkom na odberných miestach. Úlohou prevádzkovateľa distribučnej sústavy je predovšetkým distribúcia elektriny, rozvoj distribučnej sústavy, prenájom energetických zariadení a správa určených meradiel. Prevádzkovateľ distribučnej siete zaisťuje predaj distribučných kapacít, rozvojové aktivity, prevádzku a výkon údržby plynárenskej distribučnej siete.

Riešenie AQIST pre prevádzkovateľov distribučných sústav

Aqist ponúka komplexné modulárne riešenie BillienDistribution, ktoré predstavuje efektívne a flexibilné riešenie customizovateľné na požiadavky konkrétnej distribučnej spoločnosti a pokrýva všetky jej kľúčové obchodné procesy:

Okrem obchodných trhových procesov ponúka Aqist prostredníctvom svojich partnerov aj riešenia pre oblasť geografických informačných systémov, workforce management, ako aj vnútropodnikové ERP systémy.

Aktuálne výzvy

Prevádzkovatelia distribučných sústav a sietí musia čeliť v súčasnej dobe neustálym legislatívnym zmenám v regulovanom prostredí, potrebám technologických zmien v distribučnej sieti v súvislosti s decentralizáciou výroby a rozvojom inteligentných sietí, novým požiadavkám koncových zákazníkov a obchodníkov s energiami a na druhej strane tlakom na zefektívnenie prevádzky a optimalizáciu nákladov.

Prečo BillienDistribution
BillienDistribution je odvetvové riešenie postavené na platforme Billien ponúka rad kľúčových výhod:

NENAŠLI STE, ČO STE HĽADALI?
Máte záujem o viac informácii alebo sa chcete niečo opýtať?
Aby sme vám mohli poskytnúť lepší užívateľský zážitok na týchto webových stránkach, žiadame vás o udelenie súhlasu s používaním súborov cookies. Kliknutím na „Prijať iba nevyhnutné“ dávate súhlas na používanie nevyhnutných súborov cookies technického charakteru. Kliknutím na „Prijať všetko“ nám okrem súborov cookies technického charakteru umožníte aj používanie analytických súborov cookies, ktoré využívame na dlhodobé zlepšovanie kvality webových stránok.