• en
Segmenty
DOMOV  /  Segmenty
Prevádzkovatelia prenosovej sústavy
PREVÁDZKOVATELIA PRENOSOVEJ SÚSTAVY

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, resp. prepravnej siete zabezpečuje dopravu energie vo forme zemného plynu alebo elektrickej energie. Úlohou prevádzkovateľa prenosovej sústavy na veľkoobchodnom trhu s elektrinou je riadiť bezpečnosť elektrizačnej sústavy v reálnom čase a koordinovať ponuku a dopyt po elektrine, a to spôsobom, ktorý zabraňuje kolísaniu frekvencie, alebo prerušeniu dodávok. Prevádzkovateľ prepravnej siete podporuje fungovanie vnútorného trhu a cezhraničného obchodu so zemným plynom a zaisťuje optimálne riadenie, koordinovanú prevádzku a technický rozvoj prepravných sietí.

Riešenie AQIST pre prevádzkovateľov prenosových sústav / prepravných sietí

Aqist ponúka komplexné modulárne riešenie BillienTransmission, ktoré predstavuje efektívne a flexibilné riešenie customizovateľné na požiadavky konkrétnej spoločnosti a pokrýva všetky jej kľúčové obchodné procesy:

Okrem obchodných trhových procesov ponúka Aqist prostredníctvom svojich partnerov aj riešenia pre oblasť geografických informačných systémov, workforce management, ako aj vnútropodnikové ERP systémy.

Aktuálne výzvy

Prevádzkovatelia prenosových sústav a prepravných sietí čelia v súčasnej dobe neustálym legislatívnym zmenám v regulovanom prostredí na národnej aj nadnárodnej úrovni, potrebám technologických zmien v sieti v súvislosti s decentralizáciou výroby, rozvojom inteligentných sietí, zmenou štruktúry výrobných zdrojov, požiadavkám na stále zvyšovanie interkonekcie trhov a na druhej strane tlakom na zefektívnenie prevádzky a optimalizáciu nákladov.

Prečo BillienTransmission
BillienTransmission je odvetvové riešenie postavené na platforme Billien ponúka rad kľúčových výhod:

NENAŠLI STE, ČO STE HĽADALI?
Máte záujem o viac informácii alebo sa chcete niečo opýtať?
Aby sme vám mohli poskytnúť lepší užívateľský zážitok na týchto webových stránkach, žiadame vás o udelenie súhlasu s používaním súborov cookies. Kliknutím na „Prijať iba nevyhnutné“ dávate súhlas na používanie nevyhnutných súborov cookies technického charakteru. Kliknutím na „Prijať všetko“ nám okrem súborov cookies technického charakteru umožníte aj používanie analytických súborov cookies, ktoré využívame na dlhodobé zlepšovanie kvality webových stránok.