• en
Segmenty
DOMOV  /  Segmenty
Prevádzkovatelia prenosovej sústavy
PREVÁDZKOVATELIA PRENOSOVEJ SÚSTAVY

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, resp. prepravnej siete zabezpečuje dopravu energie vo forme zemného plynu alebo elektrickej energie. Úlohou prevádzkovateľa prenosovej sústavy na veľkoobchodnom trhu s elektrinou je riadiť bezpečnosť elektrizačnej sústavy v reálnom čase a koordinovať ponuku a dopyt po elektrine, a to spôsobom, ktorý zabraňuje kolísaniu frekvencie, alebo prerušeniu dodávok. Prevádzkovateľ prepravnej siete podporuje fungovanie vnútorného trhu a cezhraničného obchodu so zemným plynom a zaisťuje optimálne riadenie, koordinovanú prevádzku a technický rozvoj prepravných sietí.

Riešenie AQIST pre prevádzkovateľov prenosových sústav / prepravných sietí

Aqist ponúka komplexné modulárne riešenie BillienTransmission, ktoré predstavuje efektívne a flexibilné riešenie customizovateľné na požiadavky konkrétnej spoločnosti a pokrýva všetky jej kľúčové obchodné procesy:

Okrem obchodných trhových procesov ponúka Aqist prostredníctvom svojich partnerov aj riešenia pre oblasť geografických informačných systémov, workforce management, ako aj vnútropodnikové ERP systémy.

Aktuálne výzvy

Prevádzkovatelia prenosových sústav a prepravných sietí čelia v súčasnej dobe neustálym legislatívnym zmenám v regulovanom prostredí na národnej aj nadnárodnej úrovni, potrebám technologických zmien v sieti v súvislosti s decentralizáciou výroby, rozvojom inteligentných sietí, zmenou štruktúry výrobných zdrojov, požiadavkám na stále zvyšovanie interkonekcie trhov a na druhej strane tlakom na zefektívnenie prevádzky a optimalizáciu nákladov.

Prečo BillienTransmission
BillienTransmission je odvetvové riešenie postavené na platforme Billien ponúka rad kľúčových výhod:

NENAŠLI STE, ČO STE HĽADALI?
Máte záujem o viac informácii alebo sa chcete niečo opýtať?
Používaním a zobrazovaním stránok internetového portálu www.aqist.com súhlasíte s ukladaním a používaním súborov cookies na zlepšenie poskytovaných služieb.